+36 1 463 3948

TDK

A tanszék oktatói számos TDK témát hirdetnek, de természetesen a hallgatók által is indítványozható bármilyen téma. Az érdeklődő hallgatónak javasoljuk, hogy keresse fel kedvenc oktatóját. Bármilyen kérdésükkel fordulhatnak a tanszéki TDK felelőshöz is.

Kiírt TDK témák:

A 19-20. század fordulóján épített oktatási épületek kialakításának és beszéd célú használatának összhangja

Dr. Hunyadi Zoltán

A századforduló idején épült oktatási épületek típusainak áttekintése, A jellemző, a beszéd célú használattal összefüggő építészeti tulajdonságok, megoldások A beszédcélú használat kritériumai, a jellemző helyiségek értékelése A beszédérthetőség javítására felhasználható eszközök keresése, példa(k) kedvezőtlen tulajdonságú helyiség beszédérthetőségének javítására

Állítólag… „ezoterikus” anyagok az akusztikában

Nagy Attila

Számtalan olyan termék kapható a piacon, amely ígért hangszigetelési képessége vagy akusztikai hatása a fizikai törvények alapján túlzónak tűnik, nehezen hihető. Tudományos ismereteink hiányosak vagy valami nincs rendben a termékekhez nyújtott adatszolgáltatással?

"Átmeneti terek" építészete és műszaki tartalma

Dr. Bakonyi Dániel , Dr. Dobszay Gergely

"Tornác, pitvar, árkád, agóra, erkély, loggia, patio, átrium, terasz, stb." Építészeti példái, építészettörténeti motívum vagy funkcionális tér? Épületfizikai működése? komfort-előnyök, a mérhetőség problémája? A hallgató által választott építész társkonzulenssel közösen is választható

Az építészeti formálás eszközeinek szerkezeti tartalma

Dr. Bakonyi Dániel , Dr. Dobszay Gergely

Világépítészeti és hazai trendek és részletképzések háttere A hagyományos szerkesztési elvek és az innováció határterülete Más tanszéki építész társkonzulenssel közösen is lehetséges

Barát vagy ellenség? - homlokzati falazatok hő- és hangszigetelése

Mesterházy Beáta

A homlokzati falazatok esetében az egyik legjelentősebb követelmény és fejlesztési szempont a falazatok hőszigetelésének növelése. Kérdés, hogy ez milyen módon hat az akusztikai minőségre?

Eklektikus épületeink ablakszerkezetei

Dr. Becker Gábor

Nagyvárosaink belső magja értékes épületállományának meghatározó része eklektikus épületekből áll, homlokzataik hangsúlyos elemei az ablakaik. Ezek átfogó felújításának feltétele szerkezeti és megjelenésbeli típusaik számbavétele. Ennek keretében a vállalkozó hallgatónak fel kellene mérni/becsülni az építés kora, helyszíne, az épület igényszintje valamint az ablak szerkezete és megjelenése alapján ezeket az értékes ablakokat. A témával foglalkozó érdeklődési körének megfelelősen a hangsúlyt a ké

Épszerk Nyelv

Dr. Bakonyi Dániel , Dr. Dobszay Gergely

Az épületszerkezettan leíró nyelve

Épületszerkezeti feladatok mechanikai modellezése

Dr. Bakonyi Dániel , Dr. Dobszay Gergely

Hőfeszültség-halmozódás, hőmozgás, alakváltozás, Látszóbeton burkolatú tető esélyei Sziltan és/vagy Épanyag tanszéki társkonzulenssel közösen Alkotóheti workshop is szervezhető a témára

Épületszerkezettan és építész informatika

Heincz Dániel

Az épületszerkezettan informatikában való megjelenési formáit keressük

Fabeton öszvérfödémek alkalmazhatóságának korlátai

Dr. Dobszay Gergely

A fabeton öszvérfödémek (ökológiai, kivitelezési...stb.) előnyei széles körben közismertek. Ugyanakkor a felhasznált anyagok előnyein túl azok hátrányait is egyesítik. A TDK dolgozat célja, hogy épületszerkezettani és tartószerkezeti szempontok, azaz tűzvédelem, akusztika, lengési és alakváltozási korlátok alapján ajánlást fogalmazzon meg fa gerenda - vasbeton lemez kialakítású öszvérfödémek hasznos funkció szerinti maximális fesztávolságára és az ahhoz rendelhető szerkezeti kialakításra.

Fa szerkezetű közösségi épületek épületszerkezeti elemzése

Páricsy Zoltán , Páricsy Zoltán

Fa szerkezetű közösségi épületek épületszerkezeti elemzése.

Felhő alapú (online) mérnöki számítások (numerikus szimulációk) lehetőségei az épületfizikai / épületszerkezettani tervezésben

Dr. Bakonyi Dániel , Dr. Dobszay Gergely

A hagyományos és felhő alapú megoldások összehasonlítása a mérnöki szimulációk terén State of the art: Meglévő eszközök összegyűjtése, katalogizálása, értékelése Demonstráció néhány ingyenes program segítségével Egy dedikált épületfizikai / épületszerkezettani tervezési platform lehetőségei

Franciaerkélyek tűzvédelmi kérdései

Dr. Takács Lajos Gábor

Homlokzati tűzterjedési határérték-vizsgálatok Magyarországon és Európában. Franciaerkélyes homlokzatok tűzeseti viselkedése. Franciaerkélyek homlokzati tűzterjedés elleni védelmére fejlesztett tűzgátló szerkezetek (parapetüvegek) és igazolási módjaik.

Hangszigetelési előírások és akusztikai komfortérzet napjainkban

Dr. Hunyadi Zoltán

Akusztikai komfortérzet értelmezése, megfogalmazása. Hangszigetelési előírások alkalmazásának előfeltételei. Az épület igényszintjének és hangszigetelési minőségének összhangja

Kereskedelmi forgalomban kapható laminált padlóburkolatok akusztikai minősége

Mesterházy Beáta

A jelenleg forgalomban kapható laminált padlóburkolatok és hozzájuk árusított alátét lemezek megfelelő megoldást ígérnek a lépéshangszigetelési problémákra, amit a gyakorlat nem minden esetben igazol. Hogyan működnek a különböző padlóburkolatok lépéshangszigetelési szempontból?

Kis helyiségek teremakusztikai problémái és megoldásai

Nagy Attila

A kis helyiségek (pl. hangfelvételi stúdiók, zeneszobák) akusztikáját jelentős mértékben befolyásolják a tér geometriájából adódó teremmódusok: ezek helyfüggő hangszínezést okoznak, ami kisfrekvencián (200 Hz alatt, azaz a mély hangok tartományában) érzékelhető és zavaró. A teremakusztikai viszonyok módosítására többféle akusztikai elem létezik, pl. lemez- és lyukrezonátorok, szélessávú hangelnyelők, diffúzorok. A kutatási téma célja egyszerű módszer kidolgozása kis helyiségek akusztikai problém

Könnyű vagy nehéz?

Mesterházy Beáta

A szerelt falszerkezetek hangszigetelési termékjellemzői a termékkatalógusokban sokszor igen kedvezőek. A valóságban megépült szerkezetek azonban számos esetben mégsem biztosítják a megfelelő akusztikai szeparációt. A téma feldolgozása közben ezt a kérdéskört járjuk végig.

Korszerű üvegszerkezetek tűzvédelmi kérdései és fejlesztési irányai

Dr. Takács Lajos Gábor

Üvegek viselkedése magas hőmérsékleti hatások mellett. Tűzgátló üvegek változatai, alkalmazási lehetőségek. Üvegszerkezetek tűzállóságának biztosítása vízhűtéssel. Fejlesztési irányok (tűzgátló üvegfödémek, keret nélküli tűzgátló szerkezetek, függönyfalak tűzvédelme stb).

Kortárs építészeti alkotások épületszerkezeti kritikai elemzése

Dr. Dobszay Gergely , Németh Csaba

Kellő számú jelentkező esetén akár önálló szekcióként

Kortárs épületek rejtett szerkezeteinek nyomában

Heincz Dániel

Kortárs épületek szerkezetek elemzése, tervezési módszertan keresése

Közel nulla energiaigényű épületek elérését segítő aktív, energia termelő berendezések alkalmazásának építészeti lehetőségei és épületszerkezeti megoldásai

Dr. Hunyadi Zoltán

Az épületek hőveszteségének korlátozását biztosító építészeti és épületszerkezeti megoldások kidolgozottak, A különböző aktív, energia termelő berendezések áttekintése és az épületméret függvényében várható energia hozamának meghatározása Energiatermelő berendezések elhelyezésének, alkalmazási feltételeinek építész- és épületszerkezeti tervező kompetenciájába tartozó lehetőségei és megoldásai

Kőzetgyapot hőszigetelések élettartamának kísérleti vizsgálata időszakos kondenzáció mellett

Dr. Bakonyi Dániel , Dr. Dobszay Gergely

Sok épületszerkezet típus használ kőzetgyapot hőszigeteléseket ahol a legtöbb esetben a rövid idejű, de sokszor ismétlődő kondenzációs jelenségek olykor elkerülhetetlenek (vakolt homlokzatok, lapostetők, stb.). Ez a hővezetési tényezőn túl az anyag élettartamát is negatívan érintheti.

Látszóbeton és finombeton burkolatok lehetőségei

Heincz Dániel

Látszóbeton, mint falfelület, padlóburkolat, tetőfedés, bútor… mi lehet még? Keressük a finombeton burkolatok kialakításának és használatának lehetőségeit. Külső konzulens: Kovács Gábor (www.giacotti.com)

Meglévő épületek közel nulla energiaigényt célzó (homlokzat) felújítása

Dr. Hunyadi Zoltán

Új épületek tervezése / építése esetén a közel nulla energiaigényű kialakításának módszerei ismertek. Meglévő épületek épületburkának hőveszteség korlátozására csak a tetőfödémek esetén nyílik egyszerű lehetőség. Az épületburok további felületeinek energiaveszteség korlátozó felújítása építészeti lehetőségeinek és peremfeltételeinek, illetve épületszerkezeti megoldásainak feltérképezése, különös tekintettel a homlokzati szerkezetekre.

Parafa hőszigetelések épületfizikai paraméterei, beépítési lehetőségei

Kapovits Géza

külsős konzulens: Vajda Blandina (www.parafa.net)

Teraszburkolatok és a vízelvezetés összefüggései

Dr. Kakasy László

A ragasztott lapburkolatok (kerámia, kő) mellett nagy divatja van a különböző térkövekből, fából, vagy fát utánzó műanyagokból készített, burkolatoknak. Meg kellene vizsgálni, hogy a szigetelő alépítmény (egyenes vagy fordított rétegrend), valamint a burkolati felépítmény (ragasztott, vagy vízáteresztő rendszerű) között milyen összefüggések vannak külső, illetve belső vízelvezetésű teraszok esetében. Megépített példákat kellene elemezni, értékelni.

Vakolt homlokzati hőszigetelő rendszerek tűzvédelmi kérdései

Dr. Takács Lajos Gábor

Homlokzati tűzterjedési határérték-vizsgálatok Magyarországon és Európában. Vakolt homlokzati hőszigetelő rendszerek megfelelősége (ETAG 004, MÉSZ irányelvek). Tűzvédelmi kérdések: hazai és nemzetközi vizsgálatok eredményei, az eredmények korlátai és kiterjesztési lehetőségei. A hőszigetelés vastagság növelésének és az ablakok elhelyezésének tűzvédelmi vonatkozásai.

Vízáteresztő, lejtésmentes térburkolatok teraszokon

Dr. Kakasy László

Vízáteresztő burkolati felépítményű teraszok esetében vonzó lehetőségnek látszik a lejtésmentes kialakítás, mivel a hézagokon keresztül a víz elfolyása megoldottnak látszik. Meg kellene vizsgálni, mely burkolatoknál (kő, beton, fa, műanyag, stb.), milyen hézagszélesség mellett tekinthető megoldottnak a felszíni vizek elvezetése. További vizsgálat tárgya: milyen felületi megmunkálással tehetők csúszással szemben kellően biztonságossá ezek a burkolatok.

Vízszigetelések

Heincz Dániel

Új anyagok, új technológiák, új vízszigetelések

Zöldhomlokzatok, mint környezettudatos szerkezet

Pataky Rita

Életciklus elemzés és beilleszthetőség a környezettudatos minősítési rendszerekbe

Korábbi TDK munkák:

Choose Colour